Blog

Genel Olarak Alman vatandaşlarının vefatı halinde Türkiye’de bulunan taşınır veya taşınmaz mallarının (terekelerinin) paylaşılması, mirasçılığın kanıtlanması ve miras ile ilgili her türlü davada hangi ülke hukukunun uygulanacağı hususları Türkiye Cumhuriyeti …

Alman vatandaşlarının Türkiye’de mirasçı olmaları ya da Türk vatandaşlarının Almanya’da mirasçı olmaları halinde mal paylaşımlarının hangi ülke hukukuna göre yapılacağı hususundaki bilgilendirici yazımızı burada bulabilirsiniz. Genel Olarak Almanya ve Türkiye …

Genel Olarak Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal (ev, arsa vs.) edinmeleri, 2644 sayılı Tapu Kanunu (‘Tapu Kanunu’) ile düzenlenmektedir. Tapu Kanunu’nun ilgili 35 ve 36. maddelerinde 2012 yılında yapılan değişiklikle, …

Genel Olarak Vefat eden Türk vatandaşı yakınınızın Almanya’da taşınır ya da taşınmaz mal varlığı mevcut olabilir. Aynı şekilde, vefat eden Alman vatandaşı yakınınız Türkiye’de taşınır ya da taşınmaz mirasını bırakmış …

Genel Olarak Alman Hükümeti, bazı istisnai haller dışında, doğumla Türk vatandaşı olup Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerin mevcut vatandaşlıklarından ayrılmalarını şart koşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, çifte vatandaşlık çoğu durumda kabul …