Mirasçılar Katılma Alacağı Talep Edebilecek

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Katılma Alacağı Nedir? 2002 yılından bu yana, eşler arasında kural olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.

YENİ DÜZENLEME: YURTDIŞINDAKİ BOŞANMALAR

Yurtdışındaki Boşanma Kararları Tanıma/Tenfiz Davası Açmadan da Nüfusa İşlenebilecek Bilindiği üzere, yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tarafların Türkiye’de tanıma/tenfiz davası açmaları gerekmektedir.

ALMANYA-TÜRKİYE MİRASIN REDDİ

Genel Olarak Mirasbırakanın vefatıyla birlikte mirasçılar mirası bir bütün halinde iktisap ederler. Bunun anlamı, murisin haklarıyla birlikte borçlarının da mirasçılara geçmesidir. Şayet mirasçılar murisin borçlarından sorumlu olmak istemiyorlarsa, mirası reddetmelidirler …

Vasiyetnamelerin Açılması, Tenfizi ve Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetnameler

Genel Olarak Mirasbırakan, vefatından sonra geçerli olmak üzere malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ile tasarrufta bulunabilir. Her ne kadar vasiyetname düzenlemek ülkemizde çok yaygın bir uygulama değilse de yurtdışında …

DÖVİZLE ASKERLİK KOLAYLAŞTI!

Dövizle Askerlik Kolaylaştı! Askerlik hizmeti, 21 yaşına gelen her Türk erkek vatandaşının hakkı ve ödevidir. Bu yükümlülük hem Anayasa hem Askerlik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Üstelik ne kanunda ne uygulamada bir üst …

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması

Türkiye’de Yabancı Yatırımlar Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi, nitelikli iş gücü, küresel ve bölgesel yatırım potansiyeli ile sadece Türk değil yabancı yatırımcılar tarafından da tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. 2003 yılında …

Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla İntikalinde Yeni Dönem

Genel Olarak Vefat eden yakınızdan kalan taşınmaz miras tarımsal arazi niteliğinde ise bu yazı sizi yakından ilgilendirmektedir. Toprak ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda 2014 yılında yapılan değişiklikle, tarım arazilerinin 1 yıl …

Yargıtay Kararı Yabancının Miras Hakkı

T.C. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 19.07.2006 2006/4387 E. 2006/11476 K. Bu yazımızda, Yargıtay’ın 19.07.2006 tarih, 2006/4387 E. ve 2006/11476 K. sayılı kararının incelemesini sizlerle paylaşacağız. İlgili Yargıtay kararı, milletler arası miras …

Almanya’da Şirket Kurmak

Bir Hayalden Gerçeğe: ‘Almanya’da Şirket Kurmak’ Başlangıçta sadece bir fikir hatta hayalden ibarettir: ‘kendi şirketini kurmak’. Oysa sanıldığı kadar da ulaşılmaz değil. İster bir işyerinde çalışırken kendi işinizin patronu olmayı …

Bosanmanın Tanıma Tenfizi

Almanya’dan Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de de Geçerli midir? Yurtdışından alınan bir mahkeme kararı Türkiye’de doğrudan geçerlilik kazanmamaktadır. Kararın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mahkemeleri nezdinde tanınıp, icra edilebilir (uygulanabilir) olması için dava …