Alman Vatandaşlığına Geçenlerin Miras Hakları

01.11.2016 | EKHH

Genel Olarak

Alman Hükümeti, bazı istisnai haller dışında, doğumla Türk vatandaşı olup Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerin mevcut vatandaşlıklarından ayrılmalarını şart koşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, çifte vatandaşlık çoğu durumda kabul edilmemektedir. Alman vatandaşlığına geçmek, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak bakımından avantajlı olsa da birçok vatandaşımız tarafından tercih edilmemektedir. Bunun sebebi, kişilerin Türk vatandaşlığından çıktıkları takdirde miras başta olmak üzere hak kayıpları yaşayacakları düşüncesidir. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımıza yardımcı olması açısından durumu yakından incelemenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Türk Vatandaşlığından Çıkmak

Alman vatandaşlığına geçmek için Türk vatandaşlığından ayrılmak isteyen kişilerin yurt içinde valilik, yurtdışında ise Türk temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu kişilere İç İşleri Bakanlığı tarafından Türk vatandaşlığından çıkma izni verilmektedir. Kural olarak, Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişiler kendilerine bu izin verilmesinden itibaren Türk vatandaşlığını kaybedip yabancı muamelesine tabi tutulmaktadırlar. Ancak Türk Hükümeti bu noktada oluşabilecek mağduriyetleri önlemek için vatandaşlarına bir takım ek imkanlar sağlamıştır.

Kişilerin Sahip Oldukları Haklar Nelerdir?

Doğumla Türk vatandaşı olup da kendilerine İç İşleri Bakanlığı’nca vatandaşlıktan çıkma izni verilmiş olan kişiler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, bazı istisnalar dışında (seçme ve seçilme hakkı gibi), Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmektedirler. Bu kişiler, Türkiye’de miras veya taşınır/taşınmaz mal edinirken aynen Türk vatandaşları gibi muamele görmektedirler. O halde, doğumla Türk vatandaşı olup Alman vatandaşlığına geçmek üzere izinle vatandaşlıktan ayrılmak isteyen kişilerin miras hukuku bakımından güvenceye alındıklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Hatta, bu kişilerin kendileriyle birlikte işlem gören çocukları da aynı haklara sahip olacaktır. Bu kişilere, talep etmeleri halinde, söz konusu haklardan yararlanabileceklerini gösteren ‘Mavi Kart (eski ismiyle: Pembe Kart)’ verilmektedir. Bu durumda, Türk vatandaşlığından izinle çıkmış kişiler kanuni sınırlamalar olmaksızın Türk vatandaşları gibi mirasçı olabilecek, taşınmaz edinebilecek ve mirasçılıkla ilgili her türlü işlemi yapabileceklerdir.

Elbinsel Kanzlei

Türk vatandaşlığından izinle çıkmak, Alman vatandaşlığına geçmek, Mavi Kart başvurusu, vatandaşlıktan çıkan kişilerin miras haklarının korunması, bu kişilerin mirasçılıkla ilgili işlemleri (mirasçılık belgesi, mirasın reddi vs.) ve taşınmaz edinmelerinde Elbinsel Kanzlei ve uzman avukatları her türlü hukuki desteği vermektedir. Bu konuda avukatlarımız Katja Habermann ve Buse Kilavuz ile iletişime geçebilirsiniz.