Mirasçılığın Kanıtlanması (Almanya/Türkiye)

01.11.2016 | EKHH

Genel Olarak

Vefat eden Türk vatandaşı yakınınızın Almanya’da taşınır ya da taşınmaz mal varlığı mevcut olabilir. Aynı şekilde, vefat eden Alman vatandaşı yakınınız Türkiye’de taşınır ya da taşınmaz mirasını bırakmış olabilir. Alman ve Türk vatandaşlarının her iki ülkede de mirastan hak iddia edebilmeleri için yetkili mercilerden mirasçı olduklarını belgeleyen ‘mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’ almaları gerekmektedir. Peki, bu gibi durumlarda mirasçılık belgesinin hangi ülke makamlarından alınması gerekecektir?

Mirasçılık Belgesi(Veraset İlamı) Nereden Alınmalı?

Mirasçılık belgesinin nereden alınması gerektiği hususu Alman ve Türk Hükümeti arasında 28 Mayıs 1929 tarihinde imzalanan Konsolosluk Anlaşması’nda düzenlenmiştir. Söz konusu anlaşmanın 20.maddesine ek olarak getirilen düzenlemeye göre, mirasçılık belgesi vermeye yetkili makam mirasbırakan kişinin taşınır veya taşınmaz malları olup olmamasına göre farklılık arz etmektedir. Örnek vermek gerekirse:

Almanya’daki Taşınır Mallar

Türk vatandaşı vefat ettiğinde Almanya’da taşınır malları (para, otomobil vs.) mevcut ise, mirasçılık belgesi Türk Sulh Hukuk Mahkemeleri’nden temin edilebilecektir. Bu belgenin Almanya’da geçerli olarak mahkemeler veya resmi merciler önünde kullanılabilmesi için Alman diline tercüme edilip, apostil veya tasdikinin yapılması zorunludur.

Almanya’daki Taşınmaz Mallar

Türk vatandaşı vefat ettiğinde Almanya’da taşınmaz malları (ev, arsa vs.) mevcut ise, mirasçılık belgesi Alman makamlarından temin edilebilecektir. Almanya’da ikamet eden mirasçıların ölenin son oturduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesine, Türkiye’de ikamet eden mirasçıların ise Almanya’nın Türkiye’deki temsilciliklerine (Başkonsolosluk veya Büyükelçilik) başvurmaları gerekecektir. Ayrıyeten, birden fazla mirasçısı olan mirasbırakanın tek bir mirasçısının bile bu belgenin temini için ilgili mercilere başvurusu yeterlidir.

Türkiye’deki Taşınır Mallar

Alman vatandaşı vefat ettiğinde Türkiye’de taşınır malları mevcut ise, mirasçıların veraset belgesi almaları için Alman mercilerine başvurmaları yeterli olacaktır. Bu noktada Almanya’da ikamet eden mirasçıların ölenin son oturduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesine, Türkiye’de ikamet eden mirasçıların ise Almanya’nın Türkiye’deki temsilciliklerine (Başkonsolosluk veya Büyükelçilik) başvurmaları gerekecektir. Mirasçıların Alman mercilerinden alınan veraset ilamına dayanarak Türkiye’de hak iddia edebilmeleri için söz konusu belgenin Türkçe ’ye tercüme edilip, apostil veya tasdik şerhiyle onaylanması zorunludur.

Türkiye’deki Taşınmaz Mallar

Alman vatandaşı vefat ettiğinde Türkiye’de taşınmaz mirasını bıraktığında ise mirasçıların veraset ilamı almaları için Türkiye’deki Sulh Hukuk mahkemelerine başvurmaları gereklidir. Mirasbırakanın birden fazla mirasçısı olması durumunda, tek bir mirasçının bile ilgili mercilere başvurusu bu belgenin alınması için yeterlidir.

Alman Vatandaşı Vefat Ettiğinde

Son olarak, Alman vatandaşı vefat ettiğinde Almanya’da taşınır veya taşınmaz malları mevcut ise, mirasçılık belgesinin alınması için Alman mercilerine başvurulması yeterli olacaktır. Bu takdirde, Almanya’da ikamet eden mirasçıların ölenin son oturduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesine, Türkiye’de ikamet eden mirasçıların ise Almanya’nın Türkiye’deki temsilciliklerine (Başkonsolosluk veya Büyükelçilik) başvurmaları gerekecektir.

Elbinsel Kanzlei

Türkiye ve Almanya’da mirasçılığın kanıtlanması, her iki ülkedeki taşınır ve taşınmaz mirasın tespiti ve veraset ilamının alınması konularında avukatlarımız Katja Habermann ve Buse Kilavuz müvekkillerine her türlü hukuki destek ve danışmanlık hizmetini vermektedir.