Mirasa İlişkin Konsolosluk Anlaşması

02.11.2016 | EKHH

Genel Olarak

Alman vatandaşlarının vefatı halinde Türkiye’de bulunan taşınır veya taşınmaz mallarının (terekelerinin) paylaşılması, mirasçılığın kanıtlanması ve miras ile ilgili her türlü davada hangi ülke hukukunun uygulanacağı hususları Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 28 Mayıs 1929 tarihinde akdedilen Konsolosluk Anlaşması (‘Konsolosluk Anlaşması’)nda düzenlenmiştir.

Aynı şekilde, Türk vatandaşlarının vefatı halinde Almanya’da bulunan terekeleri hakkındaki her türlü işlem, mirasçılıklarının kanıtlanması ve mirasla ilgili bilumum davalarda hangi ülke hukukunun uygulanacağı ve hangi devletin mahkemelerinin yargılama yetkisinin bulunduğu hususları söz konusu Konsolosluk Anlaşması’nda düzenlenmiştir.

Belirtmek gerekir ki, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bu sebeple ilgili Konsolosluk Anlaşması’nı sizlerin dikkatine sunmak isteriz.

tr-de-konsolosluk-anlasmasi-tr

Taşınırlara İlişkin İşlemlerde

Söz konusu anlaşmaya göre, taşınır mallara (banka hesabı, para, araba vs.) ilişkin mirasçılık iddiası, mirasa istikhak davası, mirasçı ataması, vasiyet ve saklı paylara ilişkin her türlü dava ve taleplerde mirasbırakanın yani vefat eden kişinin vatandaşı olduğu ülke mahkemeleri yetkilidir. O halde, taşınırlara ilişkin miras hukuku davaları vefat eden kişi Alman vatandaşı ise Alman Mahkemeleri, Türk vatandaşı ise Türk Mahkemeleri huzurunda ikame edilecektir . Bu noktada, mirasçıların hangi ülke vatandaşı olduklarının önemi bulunmamaktadır. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta vefat eden kişinin milliyetidir.

Taşınmazlara İlişkin İşlemlerde

Taşınmaz mallara (ev, arsa vs.) ilişkin mirasçılık iddiası, mirasa istihkak davası,mirasçı ataması, vasiyet ve saklı paylara ilişkin her türlü dava ve taleplerde ise taşınmazın bulunduğu ülke mahkemeleri yetkilidir. O halde vefat eden kişinin ya da mirasçıların milliyetleri önem taşımamaktadır. Taşınmaz mirasbırakan vefat ettiğinde nerede bulunmakta ise mirasçılar haklarını o ülke mahkemeleri huzurnda arayacaklardır.

Almanya Türkiye arasında mirasçılığın kanıtlanmasına yarayan veraset ilamının hangi ülke makamlarından alınması gerektiği hususuna ilişkin ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz : https://www.elbinsel-kanzlei.de/almanya-ve-tuerkiye-arasinda-mirasciligin-kanitlanmasi-mirascilik-belgesiveraset-ilami/