Blog

Genel Olarak Vefat eden yakınızdan kalan taşınmaz miras tarımsal arazi niteliğinde ise bu yazı sizi yakından ilgilendirmektedir. Toprak ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda 2014 yılında yapılan değişiklikle, tarım arazilerinin 1 yıl …

T.C. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 19.07.2006 2006/4387 E. 2006/11476 K. Bu yazımızda, Yargıtay’ın 19.07.2006 tarih, 2006/4387 E. ve 2006/11476 K. sayılı kararının incelemesini sizlerle paylaşacağız. İlgili Yargıtay kararı, milletler arası miras …

Bir Hayalden Gerçeğe: ‘Almanya’da Şirket Kurmak’ Başlangıçta sadece bir fikir hatta hayalden ibarettir: ‘kendi şirketini kurmak’. Oysa sanıldığı kadar da ulaşılmaz değil. İster bir işyerinde çalışırken kendi işinizin patronu olmayı …

Almanya’dan Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de de Geçerli midir? Yurtdışından alınan bir mahkeme kararı Türkiye’de doğrudan geçerlilik kazanmamaktadır. Kararın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mahkemeleri nezdinde tanınıp, icra edilebilir (uygulanabilir) olması için dava …

Mirasçılardan Mal Kaçırılması Kural olarak, mirasbırakan vefat ettiğinde yasal mirasçıları (altsoy, üstsoy ve eşi) ve mevcut ise vasiyet ya da miras sözleşmesiyle atanmış mirasçıları mirasta hak sahibi olmaktadırlar. Her ne …

Genel Olarak Mirasçıların saklı paylarının ihlali miras hukukunun en çok karşılaşılan meselelerinden biridir. Malesef ki günümüzde çoğu kişi yakınının vefatı halinde sahip olduğu hakları bilmemekte ve dolayısıyla hak kayıpları yaşamaktadır. Özellikle saklı …