Muris Muvazaası

Mirasçılardan Mal Kaçırılması Kural olarak, mirasbırakan vefat ettiğinde yasal mirasçıları (altsoy, üstsoy ve eşi) ve mevcut ise vasiyet ya da miras sözleşmesiyle atanmış mirasçıları mirasta hak sahibi olmaktadırlar. Her ne …

Saklı Payın İhlali ve Tenkis Davası

Genel Olarak Mirasçıların saklı paylarının ihlali miras hukukunun en çok karşılaşılan meselelerinden biridir. Malesef ki günümüzde çoğu kişi yakınının vefatı halinde sahip olduğu hakları bilmemekte ve dolayısıyla hak kayıpları yaşamaktadır. Özellikle saklı …

Mirasa İlişkin Konsolosluk Anlaşması

Genel Olarak Alman vatandaşlarının vefatı halinde Türkiye’de bulunan taşınır veya taşınmaz mallarının (terekelerinin) paylaşılması, mirasçılığın kanıtlanması ve miras ile ilgili her türlü davada hangi ülke hukukunun uygulanacağı hususları Türkiye Cumhuriyeti …

Almanya Türkiye Arasındaki Miras Paylaşımları

Alman vatandaşlarının Türkiye’de mirasçı olmaları ya da Türk vatandaşlarının Almanya’da mirasçı olmaları halinde mal paylaşımlarının hangi ülke hukukuna göre yapılacağı hususundaki bilgilendirici yazımızı burada bulabilirsiniz. Genel Olarak Almanya ve Türkiye …

Alman Vatandaşlarının Miras Yoluyla Türkiye’de Taşınmaz Edinimi

Genel Olarak Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal (ev, arsa vs.) edinmeleri, 2644 sayılı Tapu Kanunu (‘Tapu Kanunu’) ile düzenlenmektedir. Tapu Kanunu’nun ilgili 35 ve 36. maddelerinde 2012 yılında yapılan değişiklikle, …

Mirasçılığın Kanıtlanması (Almanya/Türkiye)

Genel Olarak Vefat eden Türk vatandaşı yakınınızın Almanya’da taşınır ya da taşınmaz mal varlığı mevcut olabilir. Aynı şekilde, vefat eden Alman vatandaşı yakınınız Türkiye’de taşınır ya da taşınmaz mirasını bırakmış …

Alman Vatandaşlığına Geçenlerin Miras Hakları

Genel Olarak Alman Hükümeti, bazı istisnai haller dışında, doğumla Türk vatandaşı olup Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerin mevcut vatandaşlıklarından ayrılmalarını şart koşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, çifte vatandaşlık çoğu durumda kabul …