DÖVİZLE ASKERLİK KOLAYLAŞTI!

01.3.2017 | EKHH

Dövizle Askerlik Kolaylaştı!

Askerlik hizmeti, 21 yaşına gelen her Türk erkek vatandaşının hakkı ve ödevidir. Bu yükümlülük hem Anayasa hem Askerlik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Üstelik ne kanunda ne uygulamada bir üst yaş limiti öngörülmemiştir. Sağlıklı olan her Türk vatandaşı erkek, askerliğini tecil ettirmediği, askerlik muafiyetlerinden yararlanmadığı ya da herhangi bir şekilde askerlik hizmetini yerine getirmediği müddetçe bu görevini yapmakla mükelleftir. Bu noktada, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız dövizli askerlikten yararlanıp, askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılabileceklerdir. Üstelik 2016 yılında yapılan değişiklikle vatandaşlara dövizle askerlikte birtakım kolaylıklar sağlanmıştır.

Dövizle Askerlik Nedir?

Yurtdışında yaşayan veya çalışan ya da gemi adamı statüsüne sahip vatandaşların 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar başvurmaları ve belirlenen meblağı yatırmaları halinde askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılmalarına yarayan bir uygulamadır.

Yeni düzenlemeyle, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları hâlde döviz ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar da şartları taşımaları halinde bu imkândan yaralanabileceklerdir. Ancak bu kişilerin, 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvurularıyla birlikte ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Yeni bir düzenleme ile bu süre uzatılmadığı takdirde söz konusu kişiler 31 Aralık 2017 tarihinden sonra dövizle askerlikten yararlanma haklarını kaybedeceklerdir.

Dövizle Askerlikten Yaralanma Şartları Nelerdir?

Öncelikle, yurtdışında oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden birine sahip olmak veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak gereklidir. Diğer bir deyişle, yurtdışında oturuma ya da çalışma izni veya gemi adamı statüsü olmayan, bu izinlerin süresi biten ya da yasal olmayan yollarla yurtdışında bulunan vatandaşlarımız bu haktan yararlanamayacaklardır.

Ayrıca, dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak gerekmektedir.

Yurtdışında 3 yıl süreyle çalışmış olmak da şartların arasındadır. Bu süre hesaplanırken Türkiye’de çalışılan süreler hesaba katılmazken, işsizlik maaşı alınan, kısa süreli veya geçici işlerde çalışılan ve gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçinilen süreler çalışma süresine dahil edilmektedir. Kişiler çifte vatandaş dahi olsalar 3 yıllık yurtdışında çalışma süresini doldurmuş olmaları aranmaktadır.

Ne Kadar Ücret Ödenmesi Gerekmektedir?

Başvuru şartlarını taşıdıklarını belirlenen vatandaşlarımızın 1.000 Avro tutarındaki meblağı peşin olarak bankaya yatırmaları gerekmektedir. Ödeme yapılmasının ardından dekontun yetkili kuruma ulaştırılmasıyla başvuru tamamlanmış olmaktadır.

Ödenmesi gereken döviz miktarı yeni düzenlemeyle oldukça indirilmiş ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, ödemeyi yapan vatandaşların herhangi bir süre askerlik yapmaları da gerekmemektedir.

Başvurular Nereye Yapılmalıdır?

Dövizle askerlik başvurularının kişilerin yurtdışında bağlı bulundukları Türk dış temsilciliklerine yapılması gerekmektedir.

Askerlik Hizmetlerini Yerine Getirmedikleri İçin Türkiye’de Aranan Kişiler

Yurtdışında yaşayan, özellikle orada doğmuş ve büyümüş birçok vatandaşımız askerlik yükümlülüğünü yerine getirmedikleri için ülkeye giriş yapmaktan çekinmektedirler. Bunun sebebi, Türkiye sınırlarına girdikleri anda askere alınacakları korkusudur ki haksız da sayılmazlar. Ancak, yurtiçinde askerlik hizmetini yapmamaları dolayısıyla aranıp yetkililerce ele geçirilenlere bir imkân tanınmıştır. Bu kişilerin askerlikleri, yabancı oturma veya çalışma izinlerini, varsa yabancı ülke pasaportlarını veya yabancı ülke kimlik kartlarını ibraz ettikleri takdirde bir defaya mahsus 3 ay süreyle ertelenmektedir. Tavsiyemiz, kişilerin dövizle askerlik meblağı bu kadar avantajlı iken vakit kaybetmeksizin başvurularını yapmalarıdır. Bu imkân kendilerini hem maddi hem manevi olarak oldukça rahatlatacaktır.

Kimler Dövizle Askerlikten Yararlanamaz?

  • Yurtdışında oturma veya çalışma izni olmayanlar,
  • Yurtdışında resmi görevli sıfatıyla bulunanlar,
  • Aldıkları ücret veya maaşı yurtiçinde karşılananlar,
  • Türkiye’ye kesin dönüş yapmış olup yurtiçinde yaşayanlar,
  • Meslek ve sanatlarını yurtiçinde sürdürenler,
  • Herhangi bir şekilde askerlik hizmetine başlamış olanlar,
  • Yurtdışında işçi/işveren/meslek veya sanat mensubu sıfatlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenler,
  • Yabancı bandıralı gemide çalışmasına rağmen ‘gemi adamı’ sıfatı taşımayanlar

dövizle askerlikten yararlanamamaktadırlar.

Askerlik Hizmetini Yerine Getirmeden Vatandaşlıktan Çıkılabilir mi?

Hayır. Çifte vatandaş olup ya da başka ülke vatandaşlığına geçmek üzere Türk vatandaşlığından çıkmayı düşünen kişiler askerlik hizmetlerini yerine getirmedikleri müddetçe vatandaşlıktan çıkamazlar. Bu sebeple fiilen, dövizle ya da bedelli askerlik yollarından herhangi biriyle askerlik görevinin yerine getirilmiş olması şarttır. Hatta, bu hizmetini yerine getirmeden Türk vatandaşlığından çıkmış kimselerin tekrar vatandaş olmaları halinde de askerlik görevlerini yerine getirmeleri gerekecektir.

1000 Avro’nun Üzerine Yapılan Ödemeler İade edilebilir mi?

Vatandaşların dövizle askerlik bedelinin daha yüksek olduğu dönemde yapmış oldukları ödemeler maalesef ki geri alınamamaktadır. Ancak bu kişilerin kalan taksitlerini ödemelerine gerek kalmamıştır.

Elbinsel Kanzlei

Elbinsel Kanzlei avukatlarından Katja Habermann ve Buse Kılavuz vatandaşlarımızın askerlikle ilgili her türlü sorun ve talebinde kendilerine destek olmaktan memnuniyet duymaktadır.