Almanya’da Şirket Kurmak

19.12.2016 | EKHH

Bir Hayalden Gerçeğe: ‘Almanya’da Şirket Kurmak’

Başlangıçta sadece bir fikir hatta hayalden ibarettir: ‘kendi şirketini kurmak’. Oysa sanıldığı kadar da ulaşılmaz değil. İster bir işyerinde çalışırken kendi işinizin patronu olmayı hayal edin, ister hobinizi işe dönüştürmeyi düşünün, öncelikle ihtiyacınız olan şey iyi bir ‘iş planıdır’. Şirketinizi kurmadan önce, yeni iş fikrinize ek olarak maliyetlerinizi ve risklerinizi ölçmek için finansal analize ve sonrasında fikrinizi hayata geçirmek için finansmana ihtiyaç duyabilirsiniz; tüm bunlar ancak başarılı bir iş planı ile mümkün olabilmektedir. İş planınızı oluştururken son aşamada ise, şirketinizin hangi hukuki yapıya bürüneceği sorusu akıllara gelecektir: tek ortaklı veya birden fazla ortaklı bir şahıs şirketi mi, yoksa limited veya anonim gibi bir sermaye şirketi mi olacaktır?

En Çok Tercih Edilen Şirket Türü: Limited Şirket (GmbH)

Bu noktada şirket yapıları arasındaki farkları bilmek önem taşımaktadır. Almanya´da en çok tercih edilen şirket türü olan limited şirket (GmbH), ortaklarına şirket borçlarından dolayı şirket sermayesi ile sınırlı sorumluluk sağlarken, 25.000 Euro’luk ana sermayenin asgari yarısının (12.500 Euro) kuruluştan önce şirkete ödenmesini şart koşmaktadır. Alternatif olarak, sermaye yükümlülüğü daha hafif olduğu için limited şirketin bir diğer türü “Unternehmergesellschaft”, diğer adıyla ‘Mini GmbH’ tercih edilebilmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki, her ne kadar başlangıçta ana sermayenin asgari yarısı ödenerek şirket kurulabilmiş olsa da şirketin kâr elde etmesinin ardından sermayenin 25.000 Euro´ya tamamlanması gerekecektir. Ek olarak, limited şirket tüzel kişiliğe sahip olduğu için kuruluş aşamasında ve devamında kurucularına birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bunların başında, şirket ana sözleşmesinin noter tarafından onaylatılması gelmektedir. Ayrıyeten, limited şirkette muhasebenin ve finansal kayıtların tutulması şahıs şirketlerinin aksine hukuki ve vergisel riskleri bertaraf etmek açısından ayrı bir öneme sahiptir. Vergisel açıdan limited şirket, şahıs şirketlerine kıyasla kurucularına daha ağır yükümlülükler getirmektedir. Örneğin; ticari herhangi bir faaliyette bulunulması halinde gelir vergisine ek olarak işletme vergisinin de ödenmesi gerekecektir. Diğer taraftan, ortaklara kâr dağıtımı (temettü) yapılmak istenildiğinde limited şirket diğer şirket türlerine göre daha avantajlı hale gelmektedir. Şirket müdürüne (yöneticiye) ödenen maaş ise vergisel açıdan uygun olduğu müddetçe işletme giderleri adı altında vergiden düşülebilmektedir.

Hukuki ve Vergisel Açıdan Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Peki, şirketin kuruluşu aşamasında hukuki ve vergisel açıdan hangi hususlara dikkat edilmelidir? Hukuki açıdan, şirketin internet sitesinin (domain) ve /veya markasının korunmasına, işletme için gerekli izinlerin alınmasına ve şirketin ticaret siciline kaydedilmesine özen gösterilmelidir. Kurucu ya da kurucuların, şirketin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için bir iş yerine ve çalışanlara ihtiyaç duyması halinde ise kira ve iş sözleşmelerinin yapılması gerekecektir. Vergisel açıdan; öncelikle, şirkete vergi numarası alınması için Finanzamt’a (vergi müdürlüğüne) başvurulmalıdır. Ayrıyeten, gelir vergisi, kurumlar vergisi, işletme vergisi ve çalışanlar adına sosyal sigorta katkı paylarının da ödenmesine özen gösterilmelidir.

Başarılı Bir İş Planı ve Uzman Destek

Her ne kadar şirket kuruluşu birden fazla işlem ve yükümlülüğü beraberinde getirse de tüm bunlar kurucuları şirket kurma fikrinden caydırmamalıdır. Bu noktada, Hamburg Ticaret Odası http://www.gruendungswerkstatt-hamburg.de ve Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı http://www.existenzgruender.de kişilere her türlü desteği sağlamaktadır. Somut ve başarılı bir iş planı ve alanında uzman avukatlardan destek alındığı takdirde de sorunsuz bir şekilde şirketin kuruluşu gerçekleşecektir. Bu süreçte kişilerin kendilerine ve başaracaklarına inanmaları büyük önem taşımaktadır. ‘Miniatur Wonderland Hamburg’ ortaklarının Facebook hesaplarından 2 Aralık’ta yaptıkları paylaşımda da dedikleri gibi: “Çoğu fikir çok erken yok olur; hayallerine inan!” Bu açıdan bakıldığında kendi işinizi kurmanız için iyi bir başlangıç olabilir.

Elbinsel Kanzlei hem Almanya hem Türkiye’de şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar her aşamada müvekkillerine hukuki ve vergisel desteği sağlamaktadır. Kuruluş öncesinde ihtiyacınız olan planlama ve danışmanlık; kuruluş aşamasında gerekli işlemlerin ve başvuruların yapılması; sonrasında ise her türlü hukuki ve vergisel konuda gereksiniminizin karşılanması için uzman avukat kadromuzla çalışmaktayız. Şirket kurmayı veya varolan şirketiniz için hukuki destek almayı düşünüyorsanız avukatlarımız Katja Habermann, Sigrun Mast ve Buse Kilavuz ile iletişime geçebilirsiniz.