Yargıtay Kararı Yabancının Miras Hakkı

Katja Habermanngenel Comments

T.C. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 19.07.2006 2006/4387 E. 2006/11476 K. Bu yazımızda, Yargıtay’ın 19.07.2006 tarih, 2006/4387 E. ve 2006/11476 K. sayılı kararının incelemesini sizlerle paylaşacağız. İlgili Yargıtay kararı, milletler arası miras … Read More

Almanya'da Şirket Kurmak

Katja Habermanngenel Comments

Bir Hayalden Gerçeğe: ‘Almanya’da Şirket Kurmak’ Başlangıçta sadece bir fikir hatta hayalden ibarettir: ‘kendi şirketini kurmak’. Oysa sanıldığı kadar da ulaşılmaz değil. İster bir işyerinde çalışırken kendi işinizin patronu olmayı … Read More

Bosanmanın Tanıma Tenfizi

Katja Habermanngenel Comments

Almanya’dan Alınan Boşanma Kararı Türkiye’de de Geçerli midir? Yurtdışından alınan bir mahkeme kararı Türkiye’de doğrudan geçerlilik kazanmamaktadır. Kararın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mahkemeleri nezdinde tanınıp, icra edilebilir (uygulanabilir) olması için dava … Read More

Muris Muvazaası

Katja Habermanngenel Comments

Mirasçılardan Mal Kaçırılması Kural olarak, mirasbırakan vefat ettiğinde yasal mirasçıları (altsoy, üstsoy ve eşi) ve mevcut ise vasiyet ya da miras sözleşmesiyle atanmış mirasçıları mirasta hak sahibi olmaktadırlar. Her ne … Read More

Saklı Payın İhlali ve Tenkis Davası

Katja Habermanngenel Comments

Genel Olarak Mirasçıların saklı paylarının ihlali miras hukukunun en çok karşılaşılan meselelerinden biridir. Malesef ki günümüzde çoğu kişi yakınının vefatı halinde sahip olduğu hakları bilmemekte ve dolayısıyla hak kayıpları yaşamaktadır. Özellikle saklı … Read More

Stellenausschreibung Rechtsanwaltsfachangestellte

Katja HabermannAllgemein Comments

Stellenausschreibung Rechtsanwaltsfachangestellte Angebotsart                 : Ausbildungsplatz Stellenbeschreibung: Unsere Kanzlei sucht ab dem 1. Februar 2017 eine motivierte, aufgeschlossene und gut gelaunte Auszubildende zum Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten mit Freude an selbstständiger Arbeit! … Read More

Mirasa İlişkin Konsolosluk Anlaşması

Katja Habermanngenel Comments

Genel Olarak Alman vatandaşlarının vefatı halinde Türkiye’de bulunan taşınır veya taşınmaz mallarının (terekelerinin) paylaşılması, mirasçılığın kanıtlanması ve miras ile ilgili her türlü davada hangi ülke hukukunun uygulanacağı hususları Türkiye Cumhuriyeti … Read More

Alman Vatandaşlığına Geçenlerin Miras Hakları

Katja Habermanngenel Comments

Genel Olarak Alman Hükümeti, bazı istisnai haller dışında, doğumla Türk vatandaşı olup Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişilerin mevcut vatandaşlıklarından ayrılmalarını şart koşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, çifte vatandaşlık çoğu durumda kabul … Read More

Mirasçılığın Kanıtlanması (Almanya/Türkiye)

Katja Habermanngenel

Genel Olarak Vefat eden Türk vatandaşı yakınınızın Almanya’da taşınır ya da taşınmaz mal varlığı mevcut olabilir. Aynı şekilde, vefat eden Alman vatandaşı yakınınız Türkiye’de taşınır ya da taşınmaz mirasını bırakmış … Read More

Almanya Türkiye Arasındaki Miras Paylaşımları

Katja Habermanngenel Comments

Alman vatandaşlarının Türkiye’de mirasçı olmaları ya da Türk vatandaşlarının Almanya’da mirasçı olmaları halinde mal paylaşımlarının hangi ülke hukukuna göre yapılacağı hususundaki bilgilendirici yazımızı burada bulabilirsiniz. Genel Olarak Almanya ve Türkiye … Read More