Almanya’da Yatırım ve Şirket Kurma

Almanya ve Türkiye arasında uzun yıllardan beri süre gelen ekonomik ilişkiler, bu ülkelerdeki yatırımcıları da cezbetmekte olup, gerek Türkiye’yi Almanya’daki yatırımcılar için; gerekse de Almanya’yı Türkiye’deki yatırımcılar için çekici bir yatırım merkezi haline getirmektedir.  Hem eldeki sermayeyi verimli bir şekilde değerlendirmek hem de her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere canlılık kazandırmak amacıyla, yatırımcılar tarafından en yaygın tercih edilen yatırım yöntemlerinden bir tanesi de şirket kurmaktır.

Almanya’da Şirket Kurarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Almanya’da şirket sahibi olmak istiyorsanız Alman vergi hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerinizi de göz önünde bulundurarak kendinize en uygun şirket türünü seçmeniz ve yabancıların ticari faaliyetlerine ilişkin bir takım sınırlamaları dikkate almak ve vize ve oturum izni gibi yabancılar hukukundan doğan yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, usulüne uygun bir şekilde şirketin ticaret unvanına karar verilmesi, ticaret siciline tescil edilmesi, işletme kaydı ile vergisel kayıtların tamamlanması ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması gerekmektedir.

Alman Hukukunda Hangi Şirket Türleri Düzenlenmektedir?

Almanya’da şirket sahibi olmak 3 şekilde mümkündür: yeni bir şirket kurmak; yurtdışındaki şirketinizin Almanya’da bir şubesini açmak ya da hali hazırda kurulu bir şirketi satın almak.

Almanya’da yeni bir şirket kurarken yapılması gereken en önemli şey kendi ihtiyaç, kapasite ve sermayenize en uygun şirketi seçmektir. Almanya’da daha pek çok şirket türü yer almakla birlikte, kurucularına sınırlı sorumluluk yüklüyor olması sebebiyle, şahıs şirketlerinden GmbH & Co KG (Türk hukukunda yer almayan bu şirket türü Komanditer ortağı bir GmbH olan bir Komandit şirkettir), sermaye şirketlerinden ise GmbH sıklıkla tercih edilen şirket türleridir.

Türkiye’de hali hazırda kurulu bir şirketiniz var ve Almanya’da bu şirketin bir şubesini mi açmak istiyorsunuz?  O halde ise Türkiye’deki şirketinize bağlı bir şube (Betriebsstätte), Bağımsız Şube (Zweigniederlassung) açmayı veya da Türkiye’deki şirketinize bağlı bir şirket (inländische Tochtergesellschaft) kurmayı düşünebilirsiniz. Almanya’da kuracağınız birimin ne gibi yetkileri olacağı ve Türkiye’deki şirketinize ne derece bağlı olacağı burada belirleyici faktördür.

Almanya’da Şirketler Hangi Vergileri Ödemektedirler?

Her ne kadar Almanya ile Türkiye arasında imzalanmış olan çifte vergilendirme anlaşmasında yer alan düzenlemelerin münhasıran dikkate alınması gerekmekte ise de, Almanya`da gelir elde eden şirketler kural olarak Alman vergi hukukuna tabidirler. Şirketinizin hangi vergilerin mükellefi olacağı şirketin hacmi,  vergi dilimi ve sair hususlara bağlıdır. Alman şirketleri, elde ettikleri gelirler bakımından tüzel kişilikleri olup olmamasına bağlı olarak belirlenecek olan gelir vergisi (Einkommenssteuer) ya da kurumlar vergisi (Körperschaftsteuer); Solidaritätszuschlag isimli, gelir ve kurumlar vergisinin %5,5’i oranında olan bir dayanışma vergisi; şirketlerin ticari faaliyet yürütüyor olmaları sebebiyle alınan ticari ve sınai işletme vergisi (Gewerbesteuer);  mal ve hizmet satışlarında alınan ve Almanya’da güncel oranı %19 olan Umsatzsteuer (Katma değer vergisi) ve şirketin taşınmaz mallara sahip olunması veya taşınmaz alım satımı gibi hallerde ise bir takım diğer vergilerin de mükellefi olabilmektedirler.

Almanya’da Yabancıların Ticari Faaliyet Göstermesinin Önünde Herhangi Bir Engel Var Midir?

Hayır, Almanya’da kural olarak yabancılar da aynı Alman veya Avrupa Birliği vatandaşları gibi ticari faaliyet göstermekte serbesttirler. Yalnızca, yerli şirketlerin yabancı yatırımcılar tarafından satın alınacağı hallerde bir takım güvenlik tehditlerinin önüne geçebilmek amacıyla ve yasada düzenlenen bazı hallerde, Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)) tarafından Investitionsprüfung isimli bir denetim mekanizması aracılığıyla, satın alma işlemi denetlenebilir.

Şirket Kurmak için Vize veya Oturum İzni Almak Gerekir mi?

Kural olarak Türk vatandaşlarının Almanya`ya seyahat edebilmeleri için bir vizeye ihtiyaçları vardır. Almanya`da kalacağınız süreye ve geliş amacınıza bağlı olarak düzenlenecek olan vize ve oturum izni türlerinden size en uygun olanı seçmeniz ve ona göre gerekli belgeleri hazırlayıp Türkiye`de yetkili Alman Konsolosluğu`na, Almanya`ya geldikten sonra ise yetkili Yabancılar Dairesi`ne giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. Şirket pay sahipleri ile şirkette iş gören olarak çalışanlar yabancılar hukuku bakımından ayrı kategorilerde olup, yine bu kişilerin aile bireylerinin de kendileriyle birlikte Almanya’ya geleceği hallerde de daha farklı yükümlülüklerin yerine getirilip, başvurunun doğru birimlere yapılması gerekmektedir.

Hukuki Destek

Elbinsel Kanzlei hem Almanya hem Türkiye’de şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar her aşamada müvekkillerine hukuki ve vergisel desteği sağlamaktadır. Kuruluş öncesinde ihtiyacınız olan planlama ve danışmanlık; kuruluş aşamasında gerekli işlemlerin ve başvuruların yapılması; kuruluş sonrasında ise her türlü hukuki ve vergisel konuda gereksiniminizin karşılanması için uzman avukat kadromuzla çalışmaktayız. Şirket kurmayı veya var olan şirketiniz için hukuki destek almayı düşünüyorsanız alanında uzman avukatlarımızdan ile iletişime geçebilirsiniz.

Come fly with me