Almanya`da Miras Hukuku

Merve Severgenel Comments

1960’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya başlayan isçi göçü ile Almanya’ya gelen “Gastarbeiter” Türk vatandaşları, yıllar geçtikçe Almanya’da yasamaya devam etmiş ve fakat Türkiye ile olan bağlarını ise hiç koparmamışlardır. Uzun yıllardan … Read More

Almanya`da Şirket Kurmak

Merve Severgenel Comments

Almanya ve Türkiye arasında uzun yıllardan beri süre gelen ekonomik ilişkiler, bu ülkelerdeki yatırımcıları da cezbetmekte olup, gerek Türkiye’yi Almanya’daki yatırımcılar için; gerekse de Almanya’yı Türkiye’deki yatırımcılar için çekici bir … Read More

Mirasçılar Katılma Alacağı Talep Edebilecek

Katja Habermanngenel Comments

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Katılma Alacağı Nedir? 2002 yılından bu yana, eşler arasında kural olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşlerin evlilik birliği süresince … Read More

YENİ DÜZENLEME: YURTDIŞINDAKİ BOŞANMALAR

Katja Habermanngenel Comments

Yurtdışındaki Boşanma Kararları Tanıma/Tenfiz Davası Açmadan da Nüfusa İşlenebilecek Bilindiği üzere, yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tarafların Türkiye’de tanıma/tenfiz davası açmaları gerekmektedir. Her ne kadar taraflar yurtdışında geçerli … Read More

ALMANYA-TÜRKİYE MİRASIN REDDİ

Katja Habermanngenel Comments

Genel Olarak Mirasbırakanın vefatıyla birlikte mirasçılar mirası bir bütün halinde iktisap ederler. Bunun anlamı, murisin haklarıyla birlikte borçlarının da mirasçılara geçmesidir. Şayet mirasçılar murisin borçlarından sorumlu olmak istemiyorlarsa, mirası reddetmelidirler … Read More

DÖVİZLE ASKERLİK KOLAYLAŞTI!

Katja Habermanngenel Comments

Dövizle Askerlik Kolaylaştı! Askerlik hizmeti, 21 yaşına gelen her Türk erkek vatandaşının hakkı ve ödevidir. Bu yükümlülük hem Anayasa hem Askerlik Kanunu’nda düzenlenmiştir. Üstelik ne kanunda ne uygulamada bir üst … Read More

Yabancıların Türkiye'de Şirket Kurması

Katja Habermanngenel Comments

Türkiye’de Yabancı Yatırımlar Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi, nitelikli iş gücü, küresel ve bölgesel yatırım potansiyeli ile sadece Türk değil yabancı yatırımcılar tarafından da tercih edilen ülkelerin başında gelmektedir. 2003 yılında … Read More