Elbinsel Kanzlei’ye Hoş Geldiniz!

Uzman ve bireysel ortaklık- Elbinsel Kanzlei Hukuk Bürosu, Wilhemsburg- Hamburg

Duymak istediklerinizi değil, duymanız gerekenleri söyleyen, Alman ve Türk Hukuku’nda uzman, güvenilir ve işini tutkuyla yapan bir avukat mı arıyorsunuz? O halde, Elbinsel Kanzlei’ de doğru yerdesiniz! Müvekkillerimize ilk görüşmemizden itibaren sorunun çözümüne kadar her türlü hukuki konuda Almanca ve Türkçe danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini sunmaktayız. Büromuzun genel uzmanlık alanlarımız başlıca aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

 • İş Hukuku
 • Miras Hukuku (Alman ve Türk Miras Hukuku)
 • Aile Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Spor Hukuku ile Dernekler ve Vakıflar Hukuku
 • Türk-Alman Hukuku

Almanya ile Türkiye arasında uzun yıllardan beri süre gelen ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler ile yıllar önce işçi göçü olarak başlayan göç hareketleri, günlük yaşamın her alanında kendisini göstermektedir; bu sebeple de zaman zaman bazı hukuki uyuşmazlıklarda her iki hukuk sisteminin birlikte kullanması veya her iki dile ve her iki hukuk sistemine hakim olmak gerekebilmektedir. İşte bu gibi hem Alman hem Türk hukukunun dahil olduğu hukuki meselelerinizin çözümünde Elbinsel Kanzlei alanında uzman avukatlarıyla size hukuki danışmanlık ve vekalet hizmetleri sunmaktadır. Türk-Alman hukuklarının ikisinin de dahil olduğu hukuki meselelerde özel olarak uzmanlaştığımız alanlar ise özellikle şunlardır:”

Hizmetlerimiz

Elbinsel Kanzlei, müvekkillerine miras hukuku ile ilgili her konuda danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir. Avukatlarımız, Türkiye’de ve Almanya’da vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, ölüme bağlı tasarrufların iptali, mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) alınması, mirasın paylaştırılması (miras taksimi), mirasın reddi, mirastan feragat, tereke tespiti gibi tüm miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadırlar.

Daha fazla bilgi
Kişilerin yakınlarının vefatının ardından bir takım işlemler yapmaları gerekmektedir. Örneğin, vefatın ilgili mercilere bildirilmesi, kimin hangi oranda mirasçı olduğunu belgeleyen mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) alınması, veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi ve bu vergilerin ödenmesi, gayrimenkullerin intikali için tapu müdürlüğü işlemleri, mirasbırakanın terekesi borca batık ise mirasın vakit kaybedilmeksizin reddi, mirasçıların yapmakla mükellef olduklarından sadece bir kaçıdır. Miras kişisel olduğu için her durumun özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, zamanında ve alanında uzman kişilerden hukuki destek alınması oldukça önem arz etmektedir. Elbinsel Kanzlei, bu alandaki tecrübeli avukatlarıyla mirasçılıktan doğan meselelerde her türlü danışmanlık ve dava takibi hizmetini müvekkillerine sunmaktadır.
Kişiler vefatlarından sonra miraslarının belirli kişilere, belirli oranlarda paylaştırılmasını arzu edebilirler. Mirasbırakan, sağlığında geçerli bir şekilde vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenleyerek ölümünden itibaren geçerli olmak üzere malvarlığında tasarruflarda bulunabilir. Bu noktada, bir takım şekil şartlarına uyulması veya saklı pay mirasçılarının haklarının zedelenmemesi gibi bazı hususlara dikkat edilmesi, yapılacak tasarrufun ileride geçerli olabilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Elbinsel Kanzlei, Türk ve Alman vatandaşlarına bu konuda her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Mirasbırakan, sağlığında vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenleyerek bir takım ölüme bağlı tasarruflarda bulunmuş olabilir. Ancak mirasbırakanın bu tasarrufları, yasal mirasçıların haklarını zedeleyecek şekilde ya da menfaatlerine aykırı biçimde düzenlenmiş ise geçersizliği iddia edilebilecektir. Bu gibi durumlarda, saklı payları zedelenen mirasçıların tenkis davası açma veya iptal koşulları oluştuğu takdirde menfaati zedelenen kişilerin ölüme bağlı tasarrufların iptalini dava etme hakları mevcuttur. Bu konuda deneyimli avukatları aracılığıyla Elbinsel Kanzlei, vasiyetname ve miras sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda her türlü danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini müvekkillerine sunmaktadır.

Tereke, mirasbırakanın ölümüyle açılan ve kişinin geride bıraktığı aktif ve pasif malvarlığının, diğer bir deyişle hak ve borçlarının bütününe verilen isimdir. Mirasçıların, mirasbırakanın malvarlığının tespiti için tereke davası açma imkânı mevcuttur. Elbinsel Kanzlei, terekeden doğan; terekenin tespiti, korunması, tasfiyesi, defterinin tutulması, mirasçılara intikali gibi konularda hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini müvekkillerine sunmaktadır.

Uygulamada, birden çok mirasçısı bulunan murisin terekesinin paylaşılması ve yönetilmesi konularında genellikle uyuşmazlıklar çıkmaktadır. Şöyle ki, mirasbırakanın vefatıyla miras bir bütün olarak mirasçılara intikal etmekte ve mirasın paylaşılmasına kadar tereke üzerinde miras ortaklığı meydana gelmektedir. Bu miras ortaklığında mirasçılar, murisin malvarlığı üzerinde tek başlarına tasarrufta bulunamamakta, aksine birlikte tasarruf etmek zorunda kalmaktadırlar. Ancak mirasçıların farklı ülkelerde bulunmaları ya da aralarında derin husumetlerin bulunması gibi nedenler, ortaklık işlemlerinin gerçekleştirilmesini hemen hemen imkânsız kılmaktadır. Terekedeki malların, alacak ve borçların yönetilmesi için ortaklığa bir temsilci atanması mirasçılar açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Elbinsel Kanzlei, terekenin yönetilmesi ve idaresi konularında her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini müvekkillerine sunmaktadır.

Almanya’da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarımız, genellikle miras yoluyla kendilerine intikal eden veya tatillerini geçirmek üzere satın aldıkları taşınmazlar sayesinde Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmaktadırlar. Bu taşınmazlara ilişkin tasarruf ve işlemlerin takip edilmesi çoğunlukla güç olmakta ve zamanında önlem alınmadığı için vatandaşlar hak kayıpları yaşamaktadırlar. Elbinsel Kanzlei, müvekkillerinin taşınmazlarına ilişkin her türlü sorununa çözüm bulmak ve onlara destek olmak için çalışmaktadır.

Gayrimenkullerin alım ve satımı, kiralanmaları, tapu iptali ve tescili, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu), ecri misil, müdahalenin men’i, kat mülkiyetinden kaynaklanan ihtilaflar, yabancıların Türkiye’de mal edinmeleri, Türk vatandaşlarının Almanya’da mal edinmeleri, taşınmaz hukuku ile ilgili diğer tüm konulara ilişkin danışmanlık ve dava takibi tarafımızdan yapılmaktadır.

Almanya ve Türkiye arasında uzun yıllardan beri süre gelen ekonomik ilişkiler, bu ülkelerdeki yatırımcıları da cezbetmekte olup, gerek Türkiye’yi Almanya’daki yatırımcılar için; gerekse de Almanya’yı Türkiye’deki yatırımcılar için çekici bir yatırım merkezi haline getirmektedir. Hem eldeki sermayeyi verimli bir şekilde değerlendirmek hem de her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere canlılık kazandırmak amacıyla, yatırımcılar tarafından en yaygın tercih edilen yatırım yöntemlerinden bir tanesi de şirket kurmaktır.

Elbinsel Kanzlei hem Almanya hem Türkiye’de şirket kuruluşundan tasfiyesine kadar her aşamada müvekkillerine hukuki ve vergisel desteği sağlamaktadır. Kuruluş öncesinde ihtiyacınız olan planlama ve danışmanlık; kuruluş aşamasında gerekli işlemlerin ve başvuruların yapılması; kuruluş sonrasında ise her türlü hukuki ve vergisel konuda gereksiniminizin karşılanması için uzman avukat kadromuzla çalışmaktayız.

Daha fazla bilgi


Hukuk Büromuz ve Ekibimiz

Elbinsel Kanzlei

Hamburg’un sakin adası Wilhemsburg’ da bulunan hukuk büromuzda müvekkillerimize her türlü hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetlerini vermekteyiz.

Hizmetlerimiz

Size gereken hukuki desteği sunabilmemiz için hukuk büromuzun faaliyet alanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Biz kimiz?

Elbinsel Kanzlei Hukuk Bürosu’na hoş geldiniz!

Av. Katja Habermann ve Av. Birgit Eggers’ in önderliğindeki ekibimizle tanışın ve emin ellerde olduğunuzu hissedin! Her ne kadar kendimizi kadınlar tarafından kurulmuş ve kadınlar için çalışan bir hukuk bürosu olarak tanımlasak da, erkek müvekkillerimize de hizmet vermekten memnuniyet duymaktayız.

Avukatlık bizim için sadece bir meslekten ibaret değil, aynı zamanda hayatımızın da bir parçasıdır. Avukatlarımız, üstlendikleri gönüllü aktiviteler, katıldıkları kulüp, dernek ve kuruluşlarla da bunu taahhüt etmektedirler.

Dahası, alanında uzman diğer avukat ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışıp, size her daim en iyi ve güvenilir hizmeti sunmaktan gurur duymaktayız.

Av. Katja Habermann

1969 yılında doğan, bir kız ve bir erkek çocuk annesi olan Habermann, Hamburg, İstanbul ve Ankara’da Hukuk, Türk Dili ve Doğu Kültürleri eğitimi almıştır.
1999 yılından beri avukatlık yapmaktadır.
Kendisi,
• Almanya’da Miras Hukuku Uzman Avukat ünvanını kazanmıştır.
• Sertifikalı vasidir (AGT).
• Avrupa Komisyonu, Viyana Ludwig Boltzmann Enstitüsü ve Türk Adalet Bakanlığı’nın ortak olarak düzenlediği uyum programları çerçevesinde Türkiye’de hâkim ve avukatlara yönelik eğitim programlarında eğitmen olarak görev almıştır.

Konuştuğu diller: Almanca, İngilizce ve Türkçe

Av. Katja Habermann aşağıdaki faaliyet alanlarında uzmanlaşmıştır:

 • Miras Hukuku
 • Türk Miras Hukuku
 • Vasilik
 • Miras Yönetimi
 • Gayrimenkul Yönetimi
 • Elbinselschule e.V. okul birliği kurucu yönetim kurulu üyeliği
 • Feminist Hukuk Enstitüsü Hamburg e.V. yönetim kurulu üyeliği
 • Alman- Türk Avukatlar Birliği
 • Alman-Türk Ticaret Odası
 • Alman Veraset ve İntikal Birliği e.V.
 • Miras Enstitüsü e.V.
 • Alman Kadın Avukatlar Birliği

Av. Dr. Gözde Hatipoğlu

Dr. Gözde Hatipoğlu hat in Istanbul studiert und wurde 2013 zur Anwaltschaft zugelassen. Seither ist sie Mitglied der Rechtsanwaltskammer Istanbul. Während des Promotionsstudiums hat sie mehrfache Studien- und Forschungsaufenthalte in Köln und Hamburg mit Stipendien des DAAD und der Max-Planck-Gesellschaft durchgeführt.

Ihre Doktorarbeit im türkischen Erbrecht mit einem vergleichenden Blick hat sie im Sommer 2021 erfolgreich abgeschlossen.

Sie verfügt über zahlreiche Veröffentlichungen auf den Gebieten und des Erbrechts, des Verbraucherrechts und des Sachenrechts in türkischer und deutscher Sprache.

Sprachen: Deutsch und Türkisch

İş birliği

Elbinsel Kanzlei Hukuk Bürosu, dava sürecini ve hukuki uyuşmazlığın çözümünü mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve hızlandırmak için alanında uzman Türk avukatlarla iş birliği yapmaktadır. Türkiye’deki başlıca ortaklarımız, İstanbul’da Av. Dicle Aksoydan- Günaydın ve İzmir’de Av. Sinem Gökçen- Sönmez’dir.

Av. Dicle Aksoydan-Günaydın

Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Residence 23-25/A R1 Blok No:140 Ataşehir/İSTANBUL

0090 216 629 56 59
0090 533 748 14 50
adicle@hotmail.com

Av. Sinem Gökçen- Sönmez

Şehit Fethi Bey Cad. No:41 Erboy 1 İş Merkezi K:8 D:805 Konak / İZMİR

0090 232 484 89 12
0090 232 441 85 25
sinem.gokcen@yahoo.com.tr


İletişim

Bize ulaşmanız ve randevu almanız için gereken tüm bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz.

Adresimiz

Elbinsel Kanzlei
Neuenfelder Str. 31 (Inselpark Sağlık Merkezi‘nde)
21109 Hamburg
Deutschland

Bize yazın:

Bu formu doldurarak ya da doğrudan mail(at)elbinsel-kanzlei.de adresine e-mail yollayarak bize ulaşabilirsiniz.

  Ad/Soyad*
  E-mail adresiniz*
  Hukuk Alanı
  Lütfen ilgili hukuk alanını seçiniz, bilmiyorsanız boş bırakınız.
  Konu
  Mesajınız